zachowawczy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

zachowawczy
1. «mający na celu utrzymanie dotychczasowego stanu czegoś»
2. «przywiązany do tradycji lub do istniejącego stanu rzeczy; też: świadczący o takiej postawie»

• zachowawczo • zachowawczość
instynkt samozachowawczy, zachowawczy «instynkt pozwalający unikać bodźców zagrażających życiu»
układ zachowawczy «układ fizyczny, w którym nie występuje wymiana energii z otoczeniem ani jej zamiana wewnątrz układu na ciepło»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego