zachowywać milczenie

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zupełnie wyjaśniony, gdyż Picasso zdaje się absolutnie lekceważyć ten incydent zachowując milczenie. Picasso żyje i jest człowiekiem aktywnym i nikt nie ma...
  • ... dobrowolnym abstynentem.
    Szarlej i Horn przyglądali mu się z oddalenia,
    zachowując milczenie. Cicho był też Tomasz Alfa, głównie dlatego, że zagrożono mu...
  • ... niego i trwali tak przez siedem dni i siedem nocy, zachowując milczenie, by uszanować cierpienie przyjaciela.
    Wreszcie Hiob wyrwał się z bolesnego...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego