milczeć

Słownik języka polskiego PWN*

milczeć
1. «nic nie mówić, nie rozmawiać»
2. «nie kontaktować się z kimś»
3. «nie poruszać jakiejś sprawy; też: nie reagować na coś, nie protestować przeciwko czemuś»
4. «o przedmiotach, urządzeniach, zjawiskach itp.: nie wydawać żadnego odgłosu»
milczący
1. «taki, który rzadko się odzywa»
2. «odbywający się bez słów»

• milcząco
milczenie
1. «cisza, która zapada, kiedy żadna z obecnych osób nic nie mówi»
2. «powstrzymywanie się od wyrażania swojej opinii»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego