zasób

Słownik języka polskiego PWN*

zasób
1. «pewna ilość czegoś nagromadzona w celu wykorzystania w przyszłości»
2. «posiadane doświadczenie, wiedza, umiejętności»
zasoby «złoża bogactw naturalnych»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego