zawada

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Zawada: An•drzej Zawada, Zawadzie, Zawadę
Zawada (miejscowość) -wadzie, -wadę; przym.: zawadzki
zawada -wadzie, -wadę; -wad

Słownik języka polskiego PWN*

zawada «osoba, sytuacja itp., która przeszkadza w czymś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego