odważać się

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•ważać się (na coś) -am się, -ają się

Słownik języka polskiego PWN

odważyć sięodważać się «podjąć się czegoś niebezpiecznego lub trudnego»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się na to, aby zjeść zdobycz w czasie pracy, część odważała się na to, aby (ryzykując ostre kary) przenieść ją przez lagrową...
  • ... przenikała mnie aż do głębi, aż do samego środka, nie odważałam się jej przeciwstawić, spełniałam wszystko, czego ode mnie żądała, i obdarowałam...
  • ... ludzi pozostała bezsensem. Odkupienie człowieka staje się odkupieniem świata.
    Nie
    odważam się twierdzić, że dzięki Odkupieniu historia ludzkości została skierowana na drogę...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego