zerowanie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... którym podlega każda siła odspajania. W tym przypadku ograniczeniami są: zerowanie reakcji na podporze B albo własności mechanizmu napędowego wysięgnika. Oznacza...
  • ... wartość tej siły z uwzględnieniem: poślizgu podwozia maszyny po podłożu, zerowanie reakcji na jednej z podpór, jest to tak zwana utrata...
  • ... jak żuraw przenoszący ładunek. Stan graniczny występuje wówczas, gdy następuje zerowanie reakcji podłoża na podporze A (rys. 8.2). Z punktu...

Encyklopedia PWN

elektrotechn. połączenie metalowej części urządzenia (zwykle izolowanych od części będących pod napięciem) z uziemionym przewodem układu trójfazowego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego