zgodnie

Wielki słownik ortograficzny PWN

zgod•nie; -ej

Słownik języka polskiego PWN

zgodny
1. «żyjący w zgodzie; też: właściwy takiemu człowiekowi»
2. «będący wynikiem czyjejś skłonności do zgody»
3. «niesprzeczny z czymś»
4. «jednomyślny, jednakowy, harmonijny»

• zgodnie • zgodność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Zgodnie z...
5.06.2012
„Zgodnie z ujęciem neoklasycznym, aktywna integracja państwa w procesy gospodarcze, polegająca w szczególności na regulowaniu popytu na dobra i usługi, nie jest potrzebna do zwalczania bezrobocia”. Czy użycie przecinka przed słowem aktywna jest uzasadnione? Przecież jeżeli uznamy zgodnie z ujęciem neoklasycznym za wtrącenie, to będzie to znaczyło, że dalsza cześć jest prawdziwa według wszystkich ekonomistów, a tak nie jest.
w prawo czy zgodnie z ruchem wskazówek zegara?
25.04.2015
Kręcimy w prawo czy zgodnie z ruchem wskazówek zegara (i analogicznie w drugą stronę: w lewo/przeciwnie)? Od małego zawsze spotykałem się z tym krótszym określeniem. Dłuższą formę zauważyłem dopiero podczas nauki języka angielskiego, czyli clockwise i counterclockwise, które w tym języku jest zwięzłe, a na nasz rodzimy tłumaczy się niestety dość niezgrabnie. Ta druga forma wydaje się niewątpliwie poprawna, ale uciążliwa, więc pytanie na ile poprawne jest stosowanie formy pierwszej?
Dzięki!
Cytować zgodnie z oryginalnym układem?
4.11.2014
Szanowni Państwo,
czy cytując tekst, musimy cytować go zgodnie z jego układem? Na przykład tekst pisany jest ciągiem, a lepsze byłoby jego wypunktowanie (bez zmiany treści) lub inna sytuacja: w tekście źródłowym stosowano jako punktory myślniki, a ja chciałabym dostosować tekst do swoich wytycznych i zamiast myślników użyć liter alfabetu: a)..., b)... itd.
Dziękuję za odpowiedź

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Polskich opracował bazę danych służącą specjalnie w tym celu.
  Bankowcy
  zgodnie twierdzą, że niemożliwe jest, by którykolwiek z pracowników mógł samodzielnie...
 • ... S3.
  Komórki organizacyjne sztabu zajmują się problematyką swoich obszarów dowodzenia -
  zgodnie z wytycznymi szefa sztabu. Zarówno obszary te, jak i odpowiadające...
 • ... osób roty. Z każdej z nich wybierała po jednym rekrucie.
  Zgodnie z zaleceniami, które około 1620 r. wyszły spod pióra króla...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego