zgodnie

Wielki słownik ortograficzny PWN

zgod•nie; -ej

Słownik języka polskiego PWN

zgodny
1. «żyjący w zgodzie; też: właściwy takiemu człowiekowi»
2. «będący wynikiem czyjejś skłonności do zgody»
3. «niesprzeczny z czymś»
4. «jednomyślny, jednakowy, harmonijny»

• zgodnie • zgodność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Zgodnie z...
5.06.2012
„Zgodnie z ujęciem neoklasycznym, aktywna integracja państwa w procesy gospodarcze, polegająca w szczególności na regulowaniu popytu na dobra i usługi, nie jest potrzebna do zwalczania bezrobocia”. Czy użycie przecinka przed słowem aktywna jest uzasadnione? Przecież jeżeli uznamy zgodnie z ujęciem neoklasycznym za wtrącenie, to będzie to znaczyło, że dalsza cześć jest prawdziwa według wszystkich ekonomistów, a tak nie jest.
Strony zgodnie postanawiają
29.10.2019
Szanowni Państwo,
w tekstach prawniczych (w szczególności umowach, ugodach, protokołach) często pojawia się zapis typu Strony zgodnie postanawiają…. Czy takie sformułowanie nie zawiera w sobie jakiegoś niepotrzebnego naddatku znaczeniowego? Bo skoro strony postanawiają, to raczej zgodnie, a nie niezgodnie. Napisanie Strony postanawiają… oznacza, że treść ich oświadczeń jest zgodna, nie ma więc chyba potrzeby dopisywanie, że owo postanowienie jest zgodne.
Z wyrazami szacunku
w prawo czy zgodnie z ruchem wskazówek zegara?
25.04.2015
Kręcimy w prawo czy zgodnie z ruchem wskazówek zegara (i analogicznie w drugą stronę: w lewo/przeciwnie)? Od małego zawsze spotykałem się z tym krótszym określeniem. Dłuższą formę zauważyłem dopiero podczas nauki języka angielskiego, czyli clockwise i counterclockwise, które w tym języku jest zwięzłe, a na nasz rodzimy tłumaczy się niestety dość niezgrabnie. Ta druga forma wydaje się niewątpliwie poprawna, ale uciążliwa, więc pytanie na ile poprawne jest stosowanie formy pierwszej?
Dzięki!

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Polskich opracował bazę danych służącą specjalnie w tym celu.
  Bankowcy
  zgodnie twierdzą, że niemożliwe jest, by którykolwiek z pracowników mógł samodzielnie...
 • ... S3.
  Komórki organizacyjne sztabu zajmują się problematyką swoich obszarów dowodzenia -
  zgodnie z wytycznymi szefa sztabu. Zarówno obszary te, jak i odpowiadające...
 • ... osób roty. Z każdej z nich wybierała po jednym rekrucie.
  Zgodnie z zaleceniami, które około 1620 r. wyszły spod pióra króla...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego