zwyczajowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

zwyczaj
1. «powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania w pewnych okolicznościach»
2. «właściwy komuś sposób postępowania»

• zwyczajowy • zwyczajowo
prawo zwyczajowe «normy prawne powstałe w wyniku uznania przez organy państwowe panującego zwyczaju za prawo obowiązujące»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego