zwyczajowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

zwyczaj
1. «powszechnie przyjęty, tradycjny sposób postępowania w pewnych okolicznościach»
2. «właściwy komuś sposób postępowania»

• zwyczajowy • zwyczajowo
prawo zwyczajowe «normy prawne powstałe w wyniku uznania przez organy państwowe panującego zwyczaju za prawo obowiązujące»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Zwyczajowe nazwy Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga
22.01.2017
Jak należy zapisywać zwyczajowe nazwy Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga. Ze względu na podobieństwo stosuje się zwykle dodanie do słowa Kongo nazwy ich stolic, stąd mamy: Kongo(-)Kinszasa i Kongo(-)Brazzaville.
Pytanie moje tyczy się użytego tu łącznika występującego w większości internetowych źródeł. Stosować łącznik w tym przypadku czy nie?

zwyczajowe pleonazmy
10.10.2010
Czy poprawne jest mówienie tylko i wyłącznie? Czy poprawne jest mówienie szczerze i otwarcie? Mnóstwo osób posługuje się takim językiem, pisząc czy mówiąc w ten sposób. Chciałbym, by Państwo się do tego ustosunkowali.
imperium osmańskie czy Imperium Osmańskie?
6.03.2008
Szanowni Państwo!
Chciałbym spytać, jakie względy zadecydowały o tym, że w Słowniku ortograficznym PWN przyjęto pisownię nazwy imperium osmańskie małymi literami. Jeśli się nie mylę, imperium osmańskie to nie tylko zwyczajowe określenie okresu i obszaru panowania dynastii Osmanów, ale również nazwa własna stworzonego przez nich państwa (tur. Osmanli Imparatorlugu). Czy w takim znaczeniu nie wypadałoby zapisywać jej wielkimi literami?
Z góry dziękuję,
Leszek Kwiatkowski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Masajowie przeciwdziałali zamierzonej śmierci. Działania te, jeśli skuteczne, kończyły się zwyczajową darowizną uratowanego na rzecz ratującego (była to z reguły jedna...
  • ... Oni są u siebie - myślał cierpko o Hindusach - i prawo zwyczajowe ich wesprze. Dokona się wola obu rodzin i młodzi będą...
  • ... porównaniu z prawem zwyczajowym ściśle związanym z narodową tradycją. Prawa zwyczajowego nie tworzy się, lecz odkrywa. Zdaniem Friedricha Savigny'ego, tworzenie prawa...

Encyklopedia PWN

normy prawne powstałe nie wskutek ustanowienia ich przez państwo, lecz w wyniku uznania przez organy państw. panującego zwyczaju za prawo obowiązujące.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!