WWW

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
WWW (= World Wide Web – ogólnoświatowa sieć komputerowa) ndm
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego