Macedoński

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Macedoń•ski: Aleksan•der Macedoń•ski, Aleksan•dra Macedoń•skiego, o Aleksan•drze Macedoń•skim
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego