Syrta Wielka

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Syrta Wiel•ka Syr•cie Wiel•kiej, Syrtę Wiel•ką: zatoka Syrta Wielka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego