Voldemort

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Voldemort (postać) -rta, -r•cie: Lord Voldemort
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego