Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Wiel•ka Or•kiestra Świątecz•nej Pomocy Wiel•kiej Or•kiestrze Świątecz•nej Pomocy, Wiel•ką Or•kiestrę Świątecz•nej Pomocy (skrót: WOŚP)
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…każdy z sześcioma wagonami). Dzięki temu dotarcie warszawiaków na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na pl. Defilad będzie ułatwione.

Jak ona mogła to zrobić…

 

…wszystkim o tym, że sami mają dobre serca.
Tucholskim dyrygentem
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy co roku jest Marek Zienkiewicz, a sztab akcji mieści się…

 

…tylko kręgosłup, ale i poczucie dobrego smaku, skoro wczoraj podarował Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy model... Mi-8. Premier ma prawo nie być w formie…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego