a.c.

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
a.c. (= a conto; anno currente)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego