abrazja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

abra•zja -zji, -zję; -zji
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…na dnie lodowca redukuje tarcie, a tym samym zmniejsza intensywność abrazji. Dotyczy to głównie dystalnej strony przeszkód. Jednocześnie przyspiesza ślizg denny…

 

…Może to wskazywać, iż sam lód jest już istotnym czynnikiem abrazji. Przyczyn takich wyników można upatrywać w istnieniu mikroskopijnych cząsteczek luźnego…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego