acc.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

acc. (= accusativus, akuzatiwus, akuzatyw)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego