accusativus cum infinitivo

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ac•cusativus cum in•finitivo (skrót: acc.c.inf.)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego