achromatop

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
a•chromatop -pa, -pie; -pi, -pów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego