adekwatny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

adekwat•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…podtytuł dzieła pani Locker (poradnik dla idiotów) jest w pełni adekwatny do jego zawartości. Jeżeli chciałbyś tym spostrzeżeniem podzielić się z…

 

…rozumiana emocjonalność to zdolność przeżywania i okazywania uczuć w sposób adekwatny do okoliczności, a także umiejętność powstrzymywania się od uzewnętrzniania ich…

 

…Nie daje to oczywiście podstaw do formułowania wypowiedzi w pełni adekwatnych do pełnego dorobku w zakresie badań nad uczestnictwem w kulturze…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego