agitka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

agit•ka -t•ce, -t•kę; -tek
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Życia Gundlinga..., podobnie zresztą jak w każdym typowym przykładzie prymitywnej agitki, nie pozostawia się tu niczego wyobraźni czytelnika czy widza. Goebbelsa…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego