aszkenazyjski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

aszkenazyj•ski; -scy a. askenazyjski
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…6). Ostatni, siódmy dzień tygodnia nazywa się Szabat (w wymowie aszkenazyjskiej – Szabas). Doba rozpoczyna się wieczorem i kończy wraz ze zmierzchem…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego