atlantycki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

atlan•tyc•ki (od: Atlantyk); -c•cy: ryby atlantyckie, ale: Ocean Atlantycki, Nizina Atlantycka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego