autokorekta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

au•to•korek•ta -ek•cie, -ek•tę; -ekt
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego