autonomiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

au•to•nomicz•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…popytu przy stałej ksk. Po pierwsze, przy danym poziomie wydatków autonomicznych agregatowy popyt może się zmieniać pod wpływem zmian dochodu. Na…

 

…co się zdarzy jutro? Von Neumann wierzył w możliwość zbudowania autonomicznych, myślących maszyn. Projektując komputery, starał się je wzorować na ludzkim…

 

…zmian. "Rzeczy są przez nas tworzone, ale
stają się czymś
autonomicznym i maja na nas wpływ – rzeczy tworzą nas.
Co więcej…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego