autorytarny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

au•torytar•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…odrazę do demoliberalnego systemu Republiki Weimarskiej i chciał wprowadzenia rządów autorytarnych, ale także dlatego, że dzieli z nimi, tak jak z…

 

…nawet religijnym; wiele zinstytucjonalizowanej przemocy i naruszania podstawowych praw; wiele autorytarnych reżimów i udawanych demokracji.
Równowaga zastraszania między dwoma supermocarstwami podczas…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego