behawiorystyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

behawiorystycz•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…potocznie – jest to propaganda. A mówiąc bardziej naukowo – stosowanie technik behawiorystycznych. Psychologia behawioryzmu to fragment historii nauk psychologicznych niemal powszechnie dziś…

 

…Całość jest precyzyjną konstrukcją propagandową, a określając ściślej – zastosowaniem technik behawiorystycznych, które współcześnie są zdyskredytowane głównie za postrzeganie człowieka jako mechanizmu…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego