camera obscura

Wielki słownik ortograficzny PWN*

camera ob•scura camerze ob•scurze, camerę ob•scurę; zob. kamera obskura
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego