ciec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ciec ciek•nie (a. ciecze), cieką; ciekł (a. ciek•nął), ciek•ła a. cieknąć
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Większość cieczy, w tym oleje smarne, to ciecze newtonowskie. Natomiast ciecze, których lepkość zależy także od dv/dh, są cieczami nienewtonowskimi…

 

…profesora Yamauchi zrobiono pierwsze urządzenie, w którym do terapii wykorzystano ciekły azot. Tam po raz pierwszy zastosowano mieszaninę azotu z powietrzem…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego