co sekunda

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
co sekun•da a. co sekundę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego