demoralizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

demoraliza•cja -cji, -cję
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…na obozowy rynek oraz pewne korzystne dla losów więźnia przejawy demoralizacji przedstawicieli obozowej władzy, takie jak brak solidarności, chciwość i przekupstwo…

 

…groźbę przedwczesnego poddania się pokusom "normalnego życia", rozmiękczenia postaw i demoralizacji, pogoni za dobrami materialnymi.
Są to niebezpieczeństwa tym większe, że…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego