dobrodziej

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dobro•dziej -eja; -eje, -ejów a. -ei
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…napisał, ale teraz mam zgryzotę. Wielką zgryzotę!
– Jakąż to, księże
dobrodzieju?
– Te pieniądze spadły mi z nieba, bo właśnie trzeba było…

 

…tchnąc świeżością wprost w twarz chorego, świergotała:
– Lepiej wam, jegomość
dobrodzieju, panie ojcze? Oj, to dobrze, dobrze! Martwiłam
się o was…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego