eintopf

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ein•topf -p•fu, -p•fie; -p•fy, -p•fów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego