eksperymentować

Wielki słownik ortograficzny PWN*

eks•perymen•tować -tuję, -tują
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…w mniejszym stopniu rolę tę pełni rodzaj substancji. Na przykład eksperymentowanie z marihuaną lub haszyszem jest traktowane jako mniej ryzykowne niż…

 

…One dopiero zaczynają odnajdywać się w tym nowo odkrytym świecie, eksperymentują puszczając swoje papierowe łódeczki na głęboką wodę kobiecości i seksualności…

 

…zreformować, większości chorych psychicznie nie da się uleczyć, więc głównie eksperymentuje się na szaleńcach, bo ich można i zreformować, i wyleczyć…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego