fakt

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
fakt -ktu, -k•cie; -któw
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego