gruźlik

Wielki słownik ortograficzny PWN*

gruźlik -ikiem; -icy, -ików
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…o śmierci ojca bohatera, który powiesił się w ostatnim stadium gruźlicy. Narrator jest bezstronny, nie oszczędza także swoich bliskich. Opisuje, jak…

 

…zmian na listach refundacyjnych.
Prof. Iwona Grzelewska-Rzymowska kierująca Kliniką
Gruźlicy i Chorób Płuc Instytutu Medycyny Wewnętrznej w Łodzi jest sceptyczna…

 

…przed odkryciem grup krwi dokonał na sobie transfuzji krwi od gruźlika po przebytej malarii.

Zdaniem Dugina ezoteryczny bolszewizm od samego początku…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego