hakenkreuz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

haken•kreuz -eu•za; -eu•ze, -eu•zów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego