halka

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
hal•ka (część bielizny) -l•ce, -l•kę; -lek
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego