horyzontalny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

horyzon•tal•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…na mechanizm dynamizacji dzieła sztuki. Proces ten różnicuje się na horyzontalnej płaszczyźnie C w taki sposób, w jaki przebiega na płaszczyźnie…

 

…poetyki filmu, jak i sama zawartość fabularna. Całość ma zdecydowanie horyzontalny charakter. Przeważają linie poziome montażu (słynne długie ujęcia Tarkowskiego, przenikania…

 

…na wyświetlaczu


Pomiary kątów i odległości wykonuje się w układzie
horyzontalnym, zdefiniowanym przez kierunek linii pionu rzeczywistego pola siły ciężkości w…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego