zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…podnoszą cię, wędrowcze, niepostrzeżenie i bez wielkiego trudu. Otwierają się nie mniej łagodne, niedalekie, wszędzie po grzbietach obwiedzione czernią lasów stoki i…

 

…z postępującą defeminizacją społeczeństwa polskiego ulega systematycznemu zmniejszeniu. Przypada na nie mniej niż jedna trzecia ogólnej liczby kobiet w wieku rozrodczym. Należy…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego