jachting

 
Wielki słownik ortograficzny
jach•ting -n•gu, -n•giem
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego