jaśnie państwo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

jaśnie pań•stwo (zwrot grzecznościowy) jaśnie pań•stwa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego