jugosłowiański

Wielki słownik ortograficzny PWN*

jugo•słowiań•ski (od: Jugosławia); -scy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…24 marca, czyli od rozpoczęcia nalotów sojuszu na Jugosławię, wystąpienie jugosłowiańskiego szefa państwa. Miloszević oświadczył, że w trwających 11 tygodni nalotach…

 

…mężczyzn, uchylających się od służby wojskowej i dezerterów z armii jugosłowiańskiej podczas serii wojen bałkańskich w latach 90., głównie podczas bombardowań…

 

…dodali do niego klauzulę zastrzegającą, że nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa jugosłowiańskim żołnierzom.
(PAP)


Sprytny staruszek oszukał skarb państwa

GDAŃSK Prokuratura oskarżyła…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego