jugosłowiański

Wielki słownik ortograficzny PWN*

jugo•słowiań•ski (od: Jugosławia); -scy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego