mój

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
mój mojego (mego); moi, moich (mych), moim (mym)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego