nadfioletowy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nad•fioletowy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…jaki obserwujemy przy jej powierzchni. Atmosfera zatrzymuje znaczną ilość promieniowania nadfioletowego, rzędu 80%, oraz niewielką część promieniowania widzialnego, około 1020%, natomiast…

 

…nie odznacza się dużą trwałością. Ma zdolność silnego pochłaniania promieniowania nadfioletowego, nawet o większej długości fali, wynoszącej od 220 do 290…

 

…się nastepująco (R. Glaser i in. 1976): duże dawki promieniowania nadfioletowego (UV) w połączeniu z wysoką temperaturą (silnym promieniowaniem podczerwonym – IR…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego