op.cit.

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
op.cit. (= opere citato) a. o.c.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego