op.cit.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

op.cit. (= opere citato) a. o.c.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego