outsourcing

Wielki słownik ortograficzny PWN*

out•sour•cing -n•gu, -n•giem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego