paella

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pael•la -el•li, -el•lę; -el•li a. -ell
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego