zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…w naszym mieście nadal funkcjonuje sekcja piłki nożnej na odpowiednim poziomie sportowym, promująca Jarosław na terenie Polski południowo – wschodniej.
Zbigniew Guzowski…

 

…W literaturze statystycznej regułę taką nazywa się jednostajnie najmocniejszą na poziomie istotności 1.d . Jeśli d nie istnieje, formułuje się słabsze…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego