poziomy

Słownik języka polskiego PWN*

poziomy
1. «równoległy do ziemi»
2. «pospolity, przyziemny»

• poziomo
poziom
1. «położenie górnej płaszczyzny czegoś w stosunku do podstawy w danym miejscu»
2. «kierunek poziomy»
3. «stopień rozwoju w jakiejś dziedzinie»
4. «stopień czyjegoś wykształcenia, kultury lub czyichś możliwości umysłowych»
5. «jakość czegoś»
6. «jeden z aspektów, w jakich coś jest rozpatrywane»
poziom morza «średnia wysokość powierzchni morza lub oceanu, stanowiąca punkt wyjściowy do pomiarów wysokości na lądach»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego